Доступний кредит
28.01.2016

Незважаючи на дуже повільне зростання доходів населення України, все ж таки попит  на предмети тривалого користування (автомобілі, будинки, меблі, комп’ютери та інші  товари домашнього вжитку) постійно збільшується. Взагалі  такі покупки практично не  здійснюються за рахунок заощаджень, а отже   сьогодні діє ефективна система купівлі «в  кредит». Для задоволення потреб населення «в кредиті» саме існують кредитні спілки  (КС), основна мета яких – підвищення добробуту учасників шляхом взаємного кредитування на умовах повернення і платності.

 

Як відомо, банки зацікавлені у кредитуванні вже стабільного бізнесу з постійними грошовими потоками. Тому основним інвестором малих проектів виступають такі  інститути, як кредитні спілки.

 

Принциповою  відмінністю  кредитних спілок від інших фінансових установ є те,  що вони мають некомерційну кооперативну  природу, що відрізняє їх від інших суб’єктів ринку. На відміну від інших фінансових  установ, які, як правило, створюються однією  групою (власниками) для отримання прибутку від надання фінансових послуг іншій  групі (клієнтам), в кредитній спілці є тільки  одна група – члени союзу (що є одночасно і  власниками, і клієнтами), а сама спілка створюється для самозабезпечення всіх на рівних умовах фінансовими послугами на основі кооперації. Щорічно сотні тисяч українців користуються можливістю отримати кредит на свої нагальні потреби, що виникають у споживчій або бізнес-сферах.

 

На сьогодні в регіонах України діють більше 700 кредитних спілок, які утворюють потужну розгалужену мережу надання фінансових послуг різним верствам населення. І з кожним роком їх кількість збільшується. Потреба українського малого бізнесу в інвестиціях величезна, особливо якщо врахувати, що розвиток виробничого бізнесу робить тільки перші кроки і вимагає великих капіталовкладень ніж торгова діяльність.

 

Кредитні спілки – це свого роду банки в мініатюрі, члени яких об’єднані за певною ознакою: професійною, територіальною або іншою. Якщо говорити про головну місію кредитних спілок – забезпечити своїх членів дешевими кредитами, –  то більшість українських кредитних спілок спеціалізуються на «споживчому» кредитуванні: придбанні побутових товарів, техніки, будівництві, ремонті квартир, ремонті машини, навчання, проведенні сімейних подій і т.д.

 

Українським кредитним спілкам вдалося міцно зайняти свою нішу на вітчизняному ринку фінансових послуг. На відміну від великої фінансової установи, компактна в розмірах кредитна спілка має свої переваги. Приміром, кожен, хто звертається в спілку за фінансовими послугами, може отримати тут їх повний перелік, ознайомитися зі звітом про економічні показники. До того ж, співпрацюючи з тією чи іншою кредитною спілкою, клієнт автоматично стає його повноправним членом, а отже має право голосу при обранні його керівних органів і в перспективі може стати співвласником. Саме такі міжнародні стандарти роботи спілок існують в усьому світі.

 

Діяльність кредитних спілок прозора: всі кошти, отримані від вкладів населення, спрямовуються на видачу кредитів і після закінчення терміну повертаються вкладнику з відсотками.


© 2014 - 2024 р. Кредитна спілка “Актив”.
Всі права захищені згідно законодавства України.
email: aktivs12@gmail.com