Кредити

НАДАННЯ КРЕДИТІВ ЧЛЕНАМ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

 Кредитом наданим члену Спілки є грошові кошти надані Спілкою члену (позичальникові) Спілки у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у зазначені кредитним договором строки.

До укладення договору про споживчий кредит члену Спілки надається інформація, необхідна для порівняння різних пропозицій з метою прийняття ним обгрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту.

Зазначена інформація безоплатно надається члену Спілки за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту).

Кредитний договір та додатки до нього надаються одразу після їх підписання ,але до початку надання клієнту фінансової послуги.


ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР НА УМОВАХ НАДАННЯ КРЕДИТУ ЧАСТИНАМИ (КРЕДИТНА ЛІНІЯ)

Перелік різновидів споживчих кредитів

Кредитні продукти, які пропонує кредитна спілка
 

Позичальник має знати

Попередження для споживача

Додаткові витрати, пов’язані з оформленням кредиту

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу)

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави)

Врегулювання простроченої заборгованості

Умови кредитування:

 • кредит надається виключно у національній валюті
 • кредити надаються членам спілки терміном від одного тиждня до 60 місяців включно
 • сума кредиту розраховується індивідуально, в залежності від розміру Ваших доходів
 • погашення кредиту – рівними частинами(ануїтет) або складається індивідуальний графік
 • дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій
 • нарахування відсотків на залишок суми кредиту
 • щомісячні комісія — відсутня
 • тип процентної ставки — фіксована

Для отримання кредиту необхідні наступні документи:

 • паспорт громадянина України або документ, що його замінює
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
 • довідка про доходи з місця роботи за останні 6 місяців
 • для пенсіонерів – довідка із пенсійного фонду
 • для мешканців сільської місцевості – довідка із сільської ради про наявність земельної ділянки

Забезпечивши кредит Ви гарантуєте повернення грошей, тому маєте можливість отримати більш низку відсоткову ставку за кредитом.

В забезпечення приймається застава рухомого або нерухомого майна.  Кількість поручителів залежить від суми кредиту, рівня доходів позичальника та його сім’ї.

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги :

 • У разі дострокового погашення кредиту клієнт сплачує проценти за користування кредитом та вартість послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця та третіх осіб за період фактичного користування кредитом.
 • Клієнт протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладання договору має право відкликати свою згоду на укладання договору про споживчий кредит без пояснення причин, оформивши це письмовим повідомленням, яке зобов’язаний надіслати до закінчення вказаного строку. У такому випадку клієнт протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит зобов’язаний повернути кошти та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою в кредитному договорі. Клієнт не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору споживчого кредиту.
 • Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:
 • а)договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладання нотаріально посвідчених договорів;
  б)споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит.

  Працівники нашої кредитної спілки готові надати відповідь на будь-які ваші запитання щодо видів, умов та термінів кредитування. Більш детальну інформацію ви можете отримати за телефонами, вказаними в розділі контакти.

  Архів

  Кредитний калькулятор

  Назва продукту:
  Сума, грн:
  Термін, міс:
  Схема погашення:
  Додаткові платежі за кредитом:


  Результат розрахунку

  Сума кредитування, грн:
  3
  Термін кредитування, міс:
  3
  Сума нарахованих % за перiод:
  Додаткові витрати за кредитом, грн:
  Загальні витрати за кредитом, грн:
  Реальна річна процентна ставка, %:
  Загальна вартість кредиту, грн:
  Приблизний графік

  Заявка на кредит


  © 2014 - 2024 р. Кредитна спілка “Актив”.
  Всі права захищені згідно законодавства України.
  email: aktivs12@gmail.com