Свідоцтва та сертифікати

1. СВІДОЦТВО

про державну реєстрацію юридичної особи

Серія А00 № 224845

КРЕДИТНА СПІЛКА «АКТИВ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 26338914

Місцезнаходження юридичної особи: 71503, Запорізька область, м. Енергодар, вул.. Центральна, 4

Місце проведення державної реєстрації: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Дата проведення державної реєстрації: Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР

22.06.2004 р.

1 100 120 0000 000038

 

2. ЛІЦЕНЗІЯ

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Серія АВ № 534891

Вид діяльності: надання фінансових послуг

(діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки)

Найменування юридичної особи: КРЕДИТНА СПІЛКА «АКТИВ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26338914

Місцезнаходження юридичної особи: 71503, Запорізька область, м. Енергодар, вул.. Центральна, 4

Рішення про видачу ліцензії від 12.07.2010 № 1804-Л

Строк дії ліцензії: з 18.07.2010 по 18.07.2015

Дата видачі ліцензії: 19.07.2010

 

3. ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про реєстрацію фінансової установи

КРЕДИТНА СПІЛКА «АКТИВ»

Місцезнаходження юридичної особи: 71503, Запорізька область, м. Енергодар, вул.. Центральна, 4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26338914

Зареєстровано як фінансову установу відповідно до: Розпорядження Комісії

Дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва: 22.06.2004 р. № 1017

Реєстраційний номер: 14100368

Серія та номер свідоцтва: КС № 267

Дата видачі свідоцтва: 22.06.2004 р.

Термін дії свідоцтва: з 22.06.2004 р.

Код фінансової установи: 14

 

4. ЛІЦЕНЗІЯ

Найменування органу ліцензування: НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Номер і дата прийняття рішення: розпорядження № 1730 від 16.07.2015 переоформлена 26.01.2017 строк дії безстрокова

Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про видачу ліцензії: ———————

Вид господарської діяльності: діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Найменування юридичної особи (її філії, інших відокремлених підрозділів) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця: КРЕДИТНА СПІЛКА «АКТИВ»

код згідно ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер платника податків ліцензіата – фізичної особи – підприємця або серія, номер та дата видачі паспорта фізичної особи – підприємця. яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті: 26338614

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця: 71503, Запорізька область, місто Енергодар, вулиця Центральна, будинок, 4

 

 

5. ДОВІДКА АБ № 370040

з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

КРЕДИТНА СПІЛКА «АКТИВ»

Ідентифікаційний код: 26008914

Правовий статус суб’єкта ЮРИДИЧНА ОСОБА

Керівник ДОВГОШЕЯ СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

Телефон: 80613940932

Класифікаційні дані:

Місцезнаходження за КОАТУУ: 2312500000, 71503 Запорізька область, м. Енергодар, вулиця Центральна, будинок 4

Організаційно – правова форма за КОПФГ: 925 КРЕДИТНА СПІЛКА

Види діяльності за КВЕД: 65.22.0 Надання кредитів

Інституційний сектор економіки за КІСЕ: S.12302 Інші приватні фінансові посередники, крім страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів

 

6. ВИТЯГ

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» на запит:  від 25.05.2016 за № 1000955523 станом на 25.05.2016 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ:  26338914

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:

КРЕДИТНА СПІЛКА «АКТИВ», КС «АКТИВ»

Ідентифікаційний код юридичної особи:

26338914

Організаційно-правова форма:

КРЕДИТНА СПІЛКА

Місцезнаходження юридичної особи:

71503, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЕНЕРГОДАР, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 4

Види діяльності:

64.92 Інші види кредитування, 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

Відомості про органи управління юридичної особи:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:

ГАРДЕР ІРИНА МИКОЛАЇВНА, 18.04.2014 — керівник

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:

відомості відсутні

Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:

відомості відсутні

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення:

відомості відсутні

Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою:

+380613940516, +380613940932, garder.i@yandex.ru, ksa.com.ua

Дані про реєстраційні дії:

Включення відомостей про юридичну особу; 30.09.2004 11001200000000038; Дубіченко Тетяна Іванівна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 01.09.2006 11001060001000038; Козакова Надія Вікторівна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 06.04.2007 11001050002000038; Дубіченко Тетяна Іванівна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; інші зміни

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 01.11.2007 11001060004000038; Дубіченко Тетяна Іванівна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах; 04.06.2008 11001070005000038; Дубіченко Тетяна Іванівна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна відомостей про підписантів

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 04.06.2008 11001050006000038; Дубіченко Тетяна Іванівна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; інші зміни

Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою; 19.05.2009 11001690013000038; Дубіченко Тетяна Іванівна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 29.05.2009 11001050014000038; Дубіченко Тетяна Іванівна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; інші зміни

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 09.07.2010 11001060015000038; Дубіченко Тетяна Іванівна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна додаткової інформації

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 12.05.2011 11001050016000038; Альошкін Олексій Васильович; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна скороченого найменування, інші зміни

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах; 09.09.2011 11001070017000038; Медведєва Олена Геннадіївна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна відомостей про керівника юридичної особи

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 09.09.2011 11001060018000038; Медведєва Олена Геннадіївна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах; 12.09.2011 11001070019000038; Медведєва Олена Геннадіївна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна відомостей про підписантів

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 23.04.2012 11001050020000038; Альошкіна Олена Геннадіївна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна видів діяльності, інші зміни

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 03.08.2012 11001060021000038; Альошкіна Олена Геннадіївна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах; 21.12.2012 11001070022000038; Альошкіна Олена Геннадіївна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна видів діяльності

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 02.04.2013 11001050023000038; Козюліна Олена Русланівна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; інші зміни

Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою; 01.06.2013 11001690024000038; Козюліна Олена Русланівна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах; 10.09.2013 11001070025000038; Альошкіна Олена Геннадіївна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна керівника юридичної особи

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 13.09.2013 11001060026000038; Альошкіна Олена Геннадіївна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах; 09.12.2013 11001070027000038; Альошкіна Олена Геннадіївна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна керівника юридичної особи

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах; 07.03.2014 11001070028000038; Альошкіна Олена Геннадіївна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна керівника юридичної особи

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах; 23.04.2014 11001070029000038; Альошкіна Олена Геннадіївна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна керівника юридичної особи

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 26.09.2014 11001060030000038; Дупленко Ірина Михайлівна; Василівська районна державна адміністрація Запорізької області; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах; 22.05.2015 11001070031000038; Павлова Любов Юріївна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах; 04.06.2015 11001070033000038; Павлова Любов Юріївна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна додаткової інформації

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 22.07.2015 11001060034000038; Павлова Любов Юріївна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; зміна додаткової інформації

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 24.05.2016 11001050035000038; Козюліна Олена Русланівна; Виконавчий комітет Енергодарської міської ради Запорізької області; інші зміни

Номер, дата та час формування витягу:

1000955523, 25.05.2016 08:27:32

 

7. СВІДОЦТВО № 255

про членство у всеукраїнській асоціації кредитних спілок

КРЕДИТНА СПІЛКА «АКТИВ»

(м. Енергодар)

 

8. РІШЕННЯ № 004 від 21 вересня 2016 року Енергодарська ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області

Про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості

Ознака неприбутковості 0038

Дата присвоєння ознаки неприбутковості 21.09.2016

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації від 21.09.2016

9. ЛІЦЕНЗІЯ

Найменування органу ліцензування: НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Номер і дата прийняття рішення: розпорядження № 1378 від 27.04.2017 видана строк дії безстрокова

Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про видачу ліцензії: ———————

Вид господарської діяльності: діяльність кредитної спілки з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Найменування юридичної особи (її філії, інших відокремлених підрозділів) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця: КРЕДИТНА СПІЛКА «АКТИВ»

код згідно ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер платника податків ліцензіата – фізичної особи – підприємця або серія, номер та дата видачі паспорта фізичної особи – підприємця. яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті: 26338614

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця: 71503, Запорізька область, місто Енергодар, вулиця Центральна, будинок, 4


Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Є чинна згідно распорядження НАЦКОМФІНПОСЛУГ №1730 від 16.07.2015

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Чинна ліцензія переоформлена 26.01.2017 строк дії безстрокова

Свідоцтво ВАКС

Довідка

Довідка дата видачі 20.09.2011

Витяг стр. 1 Дата видачі 25.05.2016

Витяг стр. 2

Витяг стр. 3

Рішення Енергодарської ОДПІ ГУ ДФС

Чинна ліцензія видана 27.04.2017 строк дії безстрокова На надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту


© 2014 - 2024 р. Кредитна спілка “Актив”.
Всі права захищені згідно законодавства України.
email: aktivs12@gmail.com