Умови членства

Членство у кредитній спілці

Для отримання фінансових послуг від кредитної спілки, необхідно стати її членом, а для цього – пройти відповідну процедуру, сплативши вступний та обов’язковий пайовий внески.

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни, які постійно проживають на території Запорізької області та мають повну цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень з корисливих мотивів, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

Щоб стати членом кредитної спілки необхідно:

  • подати встановленої форми заяву у будь-якому відділенні КС «АКТИВ»
  • пред’явити паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
  • одноразово сплатити вступний внесок (40 грн.) та обов’язковий пайовий внесок (10 грн.)

Всі члени кредитної спілки мають рівні права та обов’язки.

Голосування на Загальних зборах відбувається за принципом: один член кредитної спілки, присутній на зборах, — один голос.

Припинення членства у кредитній спілці

Кожен член кредитної спілки має право в будь-який час вийти з кредитної спілки за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву до правління про добровільний вихід з кредитної спілки. Спостережна рада або правління (у разі делегування йому цього повноваження) повинна розглянути заяву члена кредитної спілки та прийняти рішення про припинення його членства протягом одного місяця з дня подання такої заяви.

У разі добровільного виходу особи з членів кредитної спілки або виключення її внаслідок порушення Статуту нею мають бути повністю сплачені отримані від кредитної спілки кредити.

Членові кредитної спілки, який вибуває, кредитна спілка виплачує всі його пайові внески та внески (вклади) члена кредитної спілки на депозитні рахунки разом із належним доходом після відрахування за заявою члена кредитної спілки його заборгованостей перед кредитною спілкою.

У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці:

— вступний внесок та інші внески в резервний капітал не повертаються;

— обов’язковий пайовий внесок повертається фізічній особі.


© 2014 - 2024 р. Кредитна спілка “Актив”.
Всі права захищені згідно законодавства України.
email: aktivs12@gmail.com