Загальні збори
23.03.2015

Шановні члени кредитної спілки «АКТИВ»,

повідомляємо Вас, що 23 квітня 2015 р.  проводитимуться чергові загальні збори членів кредитної спілки «АКТИВ», які відбудуться  за адресою: Запорізька область,

м. Енергодар, вул. Центральна, 4.

Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 11.00 годин. Початок зборів – о 11-тій  годині.

Для реєстрації необхідно при собі  мати паспорт, у разі представництва за довіреністю – паспорт та відповідну довіреність

Порядок денний:

  1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів КС «Актив».
  2. Заслуховування та затвердження звітів спостережної ради, кредитного комітету, правління КС «Актив».
  3. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії.
  4. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність.
  5. Затвердження річної звітності (фінансової звітності та звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки за звітний рік.
  6. Прийняття рішення про розподіл доходу та  покриття збитків КС «Актив» .
  7. Розгляд бюджету КС «Актив» на 2015 фінансовий рік.
  8. Про виключення з членів КС «Актив» померлих осіб та осіб, що порушують статут КС «Актив».
  9. Про затвердження нових редакцій Положень «Про спостережну раду кредитної спілки «Актив», «Про ревізійну комісію кредитної спілки «Актив».
  10. Про переобрання членів спостережної ради кредитної спілки «Актив».

 

Строк для подачі пропозицій по питаннях порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки  до 08 квітня 2015 року.

З документами , які пов’язані з порядком денним загальних зборів члени кредитної спілки можуть ознайомитися за адресою кредитної спілки.

 


© 2014 - 2024 р. Кредитна спілка “Актив”.
Всі права захищені згідно законодавства України.
email: aktivs12@gmail.com