СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ
20.07.2016

На сьогодні для сільськогосподарських виробників гостро стоїть питання потреби в додаткових кредитних коштах.

 

Самостійно його вирішити вони не в змозі, а банківські кредити не задовольняють всіх потреб. Тож альтернативним рішенням цієї проблеми можуть стати кредитні спілки.

 

Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

 

Сьогодні в умовах ринкової економіки, проблеми й особливості фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств доводять необхідність поєднання фінансових можливостей приватних і суспільних кредитно-фінансових інститутів, однією з форм прояву такого поєднання і є кредитна спілка.

На думку багатьох економістів, за кредитними спілками майбутнє у кредитуванні малого і середнього бізнесу на селі, тому що їх розвиток дозволить акумулювати вільні фінансові ресурси регіону, що знаходяться у населення та дрібних власників і раціонально їх використовувати для розвитку підприємництва та малого бізнесу.

 

Кредитні спілки можуть бути джерелом початкового капіталу для дрібного сільського бізнесу і вирішувати таким чином проблеми зайнятості в сільській місцевості. Головною перевагою кредитної спілки є те, що вони пропонують більш гнучку систему погашення позичок, низький мінімальний розмір кредиту і доволі лояльне (в порівняні з банками) відношення з позичальниками.

 

Саме вони можуть стати фінансовими установами, які відкриють селянам і сільськогосподарським кооперативам доступ на ринок кредитних ресурсів.

 

Для отримання кредиту на ведення сільського господарства необхідно:

— мати власне сільське господарства;

— довідка сільської ради про наявність земельної ділянки;

— паспорт громадянина України з пропискою/реєстрацію в межах Запорізької області та ідентифікаційний номер;

— поручителі;

— заява про вступ в члени кредитної спілки.

 

Розмір наданого кредиту залежить від багатьох факторів: від доходу позичальника, наявності додаткових доходів, поручителів, майна та т.п. Але, насамперед, позичальнику слід визначитися, скільки грошей необхідно на даний час та яку долю сімейного бюджету він готовий виділити для погашення кредиту. Від цього також залежить сума кредиту та строки його погашення.

 

Погасити повністю кредит можна вже на наступний день після його отримання. Штрафних санкцій за дострокове погашення не передбачено. Переплата буде відповідати відсоткам, що нараховуються за фактичний час користування кредитом. Таким чином, якщо погашати кредит достроково, зменшується і переплата по кредиту.


© 2014 - 2024 р. Кредитна спілка “Актив”.
Всі права захищені згідно законодавства України.
email: aktivs12@gmail.com