Загальні збори
16.04.2021

Кредитна спілка «АКТИВ» (26338914)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів членів кредитної спілки «АКТИВ», які відбудуться 20 травня 2021 р. за адресою: Запорізька область, м. Енергодар,
вул. Центральна, 4.

Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 11.00 годин. Початок зборів – о 11-тій годині.
Порядок денний:
1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів КС «АКТИВ» (доповідач–Гулівець Ю.Г.);
2. Заслуховування та затвердження звітів спостережної ради, кредитного комітету, правління КС «АКТИВ» (доповідачі – Гулівець Ю.Г., Баришева Н.В., Гардер І.М.);
3. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії (доповідач – Щеглова В.О.);
4. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність (Гаманець Я.М.);
5. Затвердження річної звітності (фінансової звітності та звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки за звітний рік (доповідач – Куява О.П.);
6. Про розподіл доходу та покриття збитків КС «АКТИВ» (доповідач – Гардер І.М.);
7. Розгляд бюджету КС «АКТИВ» на 2021 фінансовий рік (доповідач – Куява О.П.);
8. Про обрання членів спостережної ради КС «АКТИВ» (доповідач – Гардер І.М.);
9. Про делегування спостережній раді КС «АКТИВ» права визначення аудиторської фірми КС «АКТИВ» (доповідач – Гардер І.М.).

Строк для подачі пропозицій по питаннях порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки до 05 травня 2021 року.
Для участі в загальних зборах члени кредитної спілки «АКТИВ» повинні підтвердити свої повноваження шляхом надання паспорту, або іншого документу, що посвідчує особу.
Більш детальну інформацію та повні звіти або ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, можна отримати в офісі кредитної спілки «Актив» за адресою: Запорізька область,
м. Енергодар, вул. Центральна, 4 або у відділеннях спілки вказаних на сайті: ksa.com.ua


© 2014 - 2024 р. Кредитна спілка “Актив”.
Всі права захищені згідно законодавства України.
email: aktivs12@gmail.com